71
page-template-default,page,page-id-71,qode-social-login-1.1.2,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.0.8,select-theme-ver-5.1.5,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

PROJEKČNÍ ČINNOST

Projekční činnosti probíhají provázaně mezi našimi architekty a orgány státní správy dle požadavků našich klientů. Samozřejmou součástí projektové dokumentace je zpracování cenových rozpočtů pro jednotlivé fáze řízení a sledování jejich dodržování v průběhu realizace projektu. Nabízíme zpracování všech stupňů projektové dokumentace, tj.:

 • vrh dispozičního řešení
 • vrh vybavení interiéru
 • dokumentace pro stavební řízení
 • dokumentace pro realizaci staveb
 • dokumentace skutečného provedení stavby

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Pro zefektivnění celkového procesu stavebního řízení v rámci inženýrské činnosti komunikujeme s orgány státní správy a samosprávy již od prvotního návrhu řešení dispozic až po vydání kladných stanovisek a kolaudačních souhlasů či rozhodnutí.Součástí naší činnosti je:

 • předjednání žádostí v rámci stavebního řízení
 • zajištění žádostí pro stavební povolení (ohlášení stavby) a kladných stanovisek všech dotčených úřadů
 • zajištění kolaudace stavby, případně souhlasu stavebního úřadu a všech orgánů státní správy a samosprávy s užíváním stavby

PŘÍPRAVA STAVEB

Kvalitní příprava představuje polovinu úspěchu jakékoliv činnosti. Proto se vyplatí svěřit přípravnou fázi našim odborníkům, kteří mají řadu zkušeností s projekty různého rozsahu. V rámci přípravy stavby nabízíme zejména tyto činnosti:

 • cenový odhad investičních nákladů výstavby
 • kontrola souladu projektové dokumentace s platnou legislativou
 • koordinace mezi jednotlivými účastníky stavby
 • spoluúčast při přejímkách staveniště

REALIZACE STAVEB

Nabízíme nejen komplexní dodávky stavebních prací „na klíč“, ale i částečné dodávky stavby a profesí dle potřeb investorů či koordinaci všech subdodavatelů. V rámci realizace staveb zajišťujeme tyto činnosti:

 • kompletní dodávky stavebních prací včetně profesí
 • částečné dodávky dle potřeb klientů
 • dodávky interiérového vybavení
 • odborné vedení stavby, koordinace stavby
 • kon stavebního technického dozoru
 • koordinace BOZP
 • zabezpečení kolaudačního rozhodnutí, případně povolení předčasného užívání stavby
 • spolupráce při zkušebním provozu